ATLANTERHAVSVEGEN
 

Turistvegprosjekt på Male. Det er prosjektert parkeringsplass for seks biler og to busser og universelt tilgjengelig rampe ut i sårbart terreng.
Rampen faller ned mot gravhauger av rullestein, og er tegnet som 3,2m lange elementer av impregnert furu, på fundamenter av betong.
På grunn av mulige kulturminner i grunnen har den fundamenter med små fotavtrykk.