Ombygging baker Nordbys lokaler i Pilestredet. Oppdraget og konseptet ble utarbeidet i godt samarbeid med LOS as, og er utført i enkle materialer som tåler besøk.