RASTEPLASS BJØRÅA
 

Rasteplass langs Rv 3 ved Bjøråa, Stor-Elvdal kommunen Østerdalen.
Lie Øyen arkitekter fikk førsteplass i Vegvesenets inviterte konkurranse om servicebygget. Prosjektet består av et stort tak båret av mange søyler,
med toalettbygg og informasjonssøyler. Bygget ble åpnet 15. oktober 2015.

RIB er Dr. Techn. Kristoffer Apelands kontor. Stub & Linge har plassens kunstneriske utsmykning.