BOLIG ELGVIN

Bolig Elgvin er en liten enebolig for en familie på fire. Utgangspunktet var et begrenset restareal på en flott utsiktstomt på Grefsen i Oslo. For å få lov til å bygge måtte fotavtrykket være mindre enn en vanlig enebolig, samlet parkering for nybygget og eksisterende tomannsbolig måtte ligge under bakken. Bygningsstrukturen over bakken måtte vinkles for å følge gateløpet som danner en svak sving.
Huset er laget i betongelementer som hver for seg har en ren og enkel form,
men som på grunn av måten de er satt sammen på, utgjør en mer kompleks helhet. Innvendig er husets vegger sparklet og malt hvite for å understreke de enkle kubistiske formene.

Foto: Stig Jensen