D I K K E D O K K E N

Formålet med planarbeidet er å åpne og revitalisere tidligere industriarealer ved Dikkedokken/Georgernes verft, og transformere det til by slik at det blir en attraktiv del av Nordnes vestside og Bergen sentrum,- som boligområde, for næring og for utøvelse av kulturfaglige virksomhet.