DIKKEDOKKEN

Formålet med planarbeidet har vært å åpne og revitalisere
tidligere industriarealer ved Dikkedokken/Georgernes verft,
og transformere det til by slik at det blir en attraktiv del av Nordnes vestside og Bergen sentrum,
- som boligområde, for næring og for utøvelse av kulturfaglige virksomhet.