Eivind Øyens atelier på Nesodden, benyttet som arkitektkontor i mange år, bygget av kontorets egne snekkere i samarbeid med Eivind.