ENERGIHOTELLET

På Nesflaten i Suldal tegnet Geir Grung kraftanlegget for Norsk Hydro tidlig på 60-tallet. Kantinen, et frittliggende bygg med utsikt over Suldalvsannet, er senere blitt omdannet til hotell. I 2011 ble vi, og Tai Grung spesielt, forespurt om å tegne et hotellbygg med 16 nye rom bak eksisterende anlegg. Løsningen er blitt et langt volum i betong med utsiktsrom på rekke og rad. Bjelkebygget hviler på frittstående volumer av tilgjengelige hotellrom og møterom. Gjestene kom sommeren 2014.