FAGERSTRAND SJØSIDE

Fagerstrand sjøside er Circle K, tidligere Statoil, eiendommer langs sjøen på Fagerstrand som tidligere blant annet ble benyttet til smøreoljefabrikk.
Planområdet er på 200 000 m2 og består i et flatt kaiområde, en sydvestvendt skråning der tankene har ligget, området omkring Lilleruddammen og høydedraget nordvest for dammen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for stedsutvikling med 500-800 boliger og ca. 15.000m2 -20.000m2 næringarealer med tilhørende uteområder og infrastruktur, i tråd med overordnede planer.