TRE ENEBOLIGER HELLVIK

Tre nye eneboliger på stor naturtomt er under bygging sentralt på Nesodden. Husene er lagt med innganger fra adkomstvei rundt en liten kolle øst på eiendommen, slik at de krager ut over utsikten og det fallende terrenget mot vest.
På denne måten minimeres sprengningsarbeidene, og mye av den fine og knausete skogbunnen bevares. Lie Øyen arkitekter har også stått for reguleringen av tomten.