HYTTE NIPE

Hytte bygget på bratt knausetomt i Risør. Det var et ønske om å bevare det fine berget, og for å unngå å sprenge, ble hytta løftet opp, og ankomsten lagt under hytta. Søylene er tildels hule, og rommer bad, soverom og bod. Det er også kulp og hengekøye på det overdekkede landskapet under huset. Millimetergutta hos Mesel og sønner, bygget. Terna møbelsnekkeri laget møblene. Ferdigstilt høsten 2015.