ENEBOLIG NESKOLLEN
 

Boligen samt garasjen er planlagt som et langstrakt volum ca. 22x8m som ligger langs eiendommens nord-østlige byggegrense. På denne måten har boligen mest mulig avstand til naboene og utearealene har gode solforhold.
Boligen følger terrenget slik at rommene har forskjellige himlingshøyder
og direkte atkomst til hagen/tomta på forskjellige nivåer.
Disposisjonen fører til god utsikt til friområdene på øst- og sørsiden uten å sjenere naboene.