ENEBOLIG NESKOLLEN
 

Bolig og garasje er planlagt som et langstrakt volum på 22 meter angs eiendommens nord-østlige byggegrense. På denne måten har boligen mest mulig avstand til naboene og utearealene har gode solforhold.
Gulvene følger terrenget slik at rommene har forskjellige himlingshøyder
og direkte atkomst til hagen/tomta på forskjellige nivåer.