HOLSLIA
 

Planforespørselen dreier seg om 50 boliger i bratt terreng for moderne familiesammensetninger. Eiendommen er del av en gård og ligger på en høyde mot elven Vorma. Boligene er organisert omkring ankomstveien med en gitt stigningsgrad, og horisontale laguner eller adkomsttorg.