Lie Øyen arkitekter er for tiden av ni ansatte hvor syv av oss er sivilarkitekter. Oppdragene våre har stort spenn: Vi tegner boliger i alle prisklasser, har bygget flere kulturprosjekter.  I tillegg driver vi frem reguleringsplaner, arbeider med urbanismeprosjekter, tegner boligområder, hytter, hager og interiører for firmaer og private oppdragsgivere. Vi er blant Turistvegprosjektets «unge norske formgivere», og har nå turistvegprosjekter som prosjekteres og bygges på fem veistrekninger i Norge. Noe av kontorets interesse ligger i nettopp i dette spennet mellom urbanisme og det å beherske produksjonen av helt små elementer. Vi har to høyt kvalifiserte snekkere fast ansatt, og vi har høye ambisjoner uavhengig av oppgavens omfang.
 

Vi har allsidig og lang erfaring, fra praktisk bygging og fra undervisning og teori, og sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.


Spesiell kompetanse knytter vi til oss avhengig av oppgave. Blant de som har arbeidet med oss er Sissil Gromholt, Line Gulbrandsen, Kaja Melbye, Camilla Langeland, Per Henrik Svalastog,  Vilhelm Christensen, Sindre Grønli, Magnus Fjogstad, Odin Ohrvik, Ketil Andersen, Tarjei Kannelønning, Tone Dullerud, Lina Brostrøm og Johanne Borthne.

Partnere

tanja.jpg

TANJA LIE

Tanja Lie er født i 1970 i Oslo. Hun er utdannet ved Arkitekthøgskolen i Oslo og UNL i London, har et mellomfag i kunsthistorie i moderne arkitektur. Etter avsluttet diplom underviste hun ved Institutt for Urbanisme ved Arkitekthøgskolen, og har senere også vært engasjert som lærer. 

Tanja har arbeidet som arkitekt hos Xaveer de Geyter Architekten i Begia i tillegg til å ha hatt diverse mindre jobber i Norge, før Lie Øyen arkitekter ble hovedgesjeft. Hun har hatt en rekke faglige verv, blant annet Redaksjonsrådet for Arkitektur N og Rådet for Byarkitektur i Oslo kommune. Hun har også forelest og vært sensor ved kurs i urbanisme og bygg, var i perioden 2005-2008 engasjert som diplomsensor ved Arkitekthøgskolen i Oslo, og fra 2010 som diplomsensor ved NTNU i Trondheim.

t@lieoyen.no

Kristoffer.jpg

KRISTOFFER ØYEN

Kristoffer Øyen er født i 1970 og uteksaminert fra Arkitekthøgskolen i Oslo i 1998. Gjennom studietiden har han blant annet arbeidet for Olav Christopher Jenssen i Berlin, og gjort mindre jobber for kontorer som ØKAW Arkitekter, Jensen & Skodvin Arkitektkontor, NAM og C.-V. Hølmebakk. 

Etter endt utdannelse har han jobbet hos Ramberg Arkitekter, men også freelancet og blitt premiert i flere konkurranser. Han har også undervist blant annet i informasjonsteknologi ved Arkitekthøgskolen. 

Kristoffer har drevet egen virksomhet siden tenårene, hvor han har bygget møbler og gjort mindre snekkeroppdrag til utstillinger. Å jobbe med detaljer og bygge selv gjør ham fremdeles svært lykkelig, og blir ofte en del av arkitektleveransen fra Lie Øyen arkitekter

k@lieoyen.no

TAI GRUNG

Tai Grung har vært ansatt hos Lie Øyen siden januar 2009 og partner siden 2011. Tai har arkitektutdannelse fra AHO og Det kongelige kunstakademi København. Hun har vært timelærer og gjestekritiker ved AHO, og har  urbanistisk bakgrunn herfra.

Tai har som tidligere partner i FET*arkitektur (sammen med Franco Ghilardi og Ellen Hellsten) vunnet flere arkitektkonkurranser. Hun har praktisk erfaring fra flere norske arkitektkontorer, blant andre Arne Henriksen Arkitektkontor, Space Group og NSW arkitekter.

 

 

 

 

tai@lieoyen.no

Magnus Høyem

Arkitekthøgskolen Oslo

magnus@lieoyen.no

Marie Sætre

NTNU / UNAM Mexico

marie@lieoyen.no

 

Michael Nordtømme

Arkitekthøgskolen Oslo

michael@lieoyen.no

Matthias Bergsvik

RWTH / NTNU

matthias@lieoyen.no

Paul-Henri Henn

Arkitekthøgskolen Oslo / ISACF La Cambre Brussel

paul@lieoyen.no

Mille Mee Herstad

Arkitekthøgskolen Oslo / London Metropolitan University

mille@lieoyen.no

Snekkere

Jacek Kowalczyk

Andrzej Robert Prymakowski

Kjetil Suleng