OMSORGSBOLIG FJELLSTRAND

1.premie anbudskonkurranse

50 omsorgsboliger på Fjellstrand, Nesodden.

Anlegg bygget rundt felleshage med aktivitetssenter og romlige fellesarealer samt garasjeanlegg.

Prosjektet oppfyller krav og anbefalinger i TEK10 og Husbanken, og følger veileder fra Handikapforbundet.