FJELLSTRAND OMSORGSBOLIGER

50 leiligheter beliggende på en kolle ble flyttet inn i, i februar 2019. Oppdraget er resultatet av anbudskonkurranse i et offentlig-privat samarbeid mellom Betonmast eiendom og Nesodden kommune.20 av leilighetene er private, og 30 er kommunalt tildelt. Anlegget er bygget rundt en vestvendt felles hage. Det er en rekke aktivitetstilbud og sosiale funksjoner i bygget i tillegg til boliger, som kafé, aktivitetssenter og fellesstuer. Til sammen er bygget på ca 5300m2. Entrepenør har vært Betonmast Hæhre. Prosjektet er støttet av Husbanken.