OMSORGSBOLIG FJELLSTRAND

Førstepremie anbudskonkurranse.

50 omsorgsboliger på Fjellstrand, Nesodden.

Anlegg er bygget rundt felleshage med aktivitetssenter og romlige fellesarealer, samt garasjeanlegg.

Prosjektet oppfyller krav og anbefalinger i TEK10 og Husbanken,
og følger veileder fra Handikapforbundet.