Ombygging av kontorlokaler for Orklas ansatte på Skøyen. Bygget består av en nyere del og en eldre fra 80-tallet, tegnet av Niels Torp. Oppgaven dreide seg om å samlokalisere arbeidsplasser, og en totalrenovering av lokalene. Storebord har vi både tegnet og bygget.