ENEBOLIG RADIOVEIEN
 

Huset er lagt i terrenget slik at det selv skaper gode uteplasser med kontakt til rom inne. Både uteplasser og åpninger henvender seg mot sol og utsyn.
Huset får en base i betong som tar imot terrenget, mens det vil være et bindingsverkshus over basen, kledd med panel.