ENEBOLIG RADIOVEIEN
 

Huset er lagt i terrenget slik at det skaper gode uteplasser med kontakt til rom inne, på tre ulike nivåer. Både terrasser og åpninger henvender seg mot sol og utsyn.
Huset har en base i plasstøpt, plateforskalet betong som tar imot terrenget, mens det er et bindingsverkshus over basen, kledd med lektepanel.