SMÅ STOPPLASSER_NASJONAL TURISTVEG RONDANE


NCS-0000 er kontorets bidrag i paralelloppdrag for små stopplasser langs riksveien i Rondane, bestilt av Statens Vegvesen høsten 2005.
Oppgaven gjaldt geometrisk og fysisk avgrensning av stopplommene langs vegstrekningen som er plukket ut som nasjonal turistveg.
I prosjektet benyttes veibanens materiale, ottadekke, som kjøreflate.
Hvitstripa trekkes inn på plassene og informerer om attraksjoner.
Motto NCS0000 ble foretrukket for videre bearbeiding, og den første plassen ble anlagt våren 2006.