JØSENFJORDEN_NASJONAL TURISTVEG RYFYLKE

Vinner av invitert konkurranse i 2008. Stopplassen skullel gi plass til 4-6 biler og være et utsiktspunkt langs Jøsenfjorden. Prosjektet søker å løse en situasjon med store løsmasser fra tunnellbygging, og arrangerer parkering og ganglinje langs beplantet nett som holder massene sikret. Området har Norges varmeste klima, noe som gir mulighet til å etablere en rekke fargerike blomstrende klatreplanter. Veistrekningen er tatt ut av turistvegprosjektet, og utkastet er dermed lagt på is.