JØSENFJORDEN_NASJONAL TURISTVEG RYFYLKE


Vinner av invitert konkurranse i 2008. Stopplassen skulle gi plass til 4-6 biler og være et utsiktspunkt langs Jøsenfjorden. Prosjektet søker å løse en situasjon med store løsmasser fra tunnellbygging, og arrangerer parkering og ganglinje langs beplantet nett som holder massene sikret. Området har Norges varmeste klima,
noe som gir mulighet til å etablere en rekke fargerike klatreplanter.
Veistrekningen er tatt ut av turistvegprosjektet, og utkastet er dermed lagt på is.