SILVER SILO

The Silver Silo og visjonen om
Kongsberg Kunsthall er utviklet sammen
med Per Maning, Diggg Transform og Kongsberg Kunstforening. Siloen midt i byen med dens omkringliggende "avventende landskap" skal utvikles til arena for samtidskunst og høyteknologi. Prosjektet ble lansert blant de "lavthengende frukter" på regionen VTBs kulturelle satsningsplan.