SILVER SILO


The Silver Silo og visjonen om Kongsberg Kunsthall er utviklet sammen
med Per Maning, Diggg Transform og Kongsberg Kunstforening.
Siloen midt i byen med dens omkringliggende "avventende landskap"
skal utvikles til arena for samtidskunst og høyteknologi.
Prosjektet ble lansert blant de "lavthengende frukter" på regionen VTBs kulturelle satsningsplan.