SØNDERHAGEN

Boligfelt på Stange med rekkehus på 60-100m2. Boligene er planlagt for førstegangsetablerende med begrenset egenkapital, og har effektive planløsninger, store glassfelt mot private uteplasser og er er organisert omkring store felles hager. Omtrent 130 boliger er ferdigstilt, siste byggetrinn med ettplans leiligheter på 40-50m2.

Utbygger: Follaug & Kvanvik eiendom

RIB: COWI as

Tømrer: Hagen og Godager