BOLIG SPJELKAVIK_EIDE

Huset kompakt og er bygget i betong og tre over tre etasjer. Bygningsvolumet er lagt som en demning på tomten, som gir parkeringsplasser under og en hage på andreetasjeplan.  Bygget sto ferdig i 2013.