BOLIG SPJELKAVIK_EIDE

Huset er kompakt, og bygget i betong og tre over tre etasjer.
Bygningsvolumet er lagt som en demning på tomten, som gir parkeringsplasser under og en hage på andreetasjeplan. Bygget sto ferdig i 2013.