SMÅ STOPPLASSER_NASJONAL TURISTVEG VALDRESFLYA


Med mottoet Bridgestone vant Lie Øyen arkitekter Statens vegvesens paralelloppdrag for små stopplasser på fjellovergangen Valdresflye høsten 2005. Prinsippet for avgrensning som skal forhindre at biler kjører innover i fjellandskapet, består i et belte av stein som også gir en geometrisk tydelig form til plassene. Landskapet er sårbart, både biologisk og visuelt. Tanken bak prosjektet er å gjøre et inngrep minimalt på flere nivåer: ved kun å benytte stedegne materialer, ved å felle grensen ned og opprettholde horisonten, og ved å treffe bilenes svake punkt,
- som et høyfjellets svar på spikermatten. Båtskaret nord ble bygget våren 2006.
To nye plasser på Valdresflya sto ferdig høsten 2009.