VÅMURDYRET

Fyresdal kommune ba oss i 2013 om å foreslå en installasjon som gjorde utsikten fra de fantastiske bergene langs Fyresdalsvatnet tilgjengelig. Våmurdyret er et utsiktsapparat. Det skal være en opplevelse å være oppe i, men også å se fra veienselv om man ikke beveger seg ut av bilen.