VÅMURDYRET

Fyresdal kommune ba oss i 2013 om å foreslå en installasjon
som gjorde utsikten fra de fantastiske bergene langs Fyresdalsvatnet tilgjengelig.
Våmurdyret er et utsiktsapparat. Det skal være en opplevelse å være oppe i,
men også å se fra veien selv om man ikke beveger seg ut av bilen.