LØA

Lie Øyen arkitekter bygger nytt treverksted for og av egne snekkere på Flateby gård, Nesodden.